Digitalizirane knjige

  • Bibliografija mag. Franca Kuzmiča (1952-2018)

    Zbrana Bibliografija mag. Franca Kuzmiča 1952-2018 obsega 638 bibliografskih enot, ki so bile objavljene med leti 1969 in 2018 v kronološkem zaporedju, razdeljene pa so v štiri sklope: na monografije in zaključena dela, sekundarno avtorstvo, članke in druge sestavne dele in bibliografije. V spomin in poklon mag. Francu Kuzmiču, enemu največjih poznavalcev Prekmurja, bibliotekarju, zgodovinarju, muzejskemu svetovalcu, kustosu pedagogu, duhovniku in pastorju Binkoštne cerkve, so jo s finančno podporo Mestne občine Murska Sobota izdale Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija Petanjci in Pomurski muzej Murska Sobota. Bibliografija je dragoceno kulturno bogastvo, ki je nastajalo na izjemno ustvarjalni in znanstveni poti mag. Franca Kuzmiča, in prava zakladnica domoznanskih in kulturno-zgodovinskih zapisov Prekmurja.